Antipolitika

Poslednja decenija, kako u Srbiji, tako i globalno, odlikuje se erozijom demokratije. Uzroci su kompleksni i svakako uključuju i prethodnu globalnu ekonomsku krizu i njene neposredne posledice, krah međunarodne politike, posebno na Bliskom istoku i u Severnoj Africi, kao i dominaciju ekonomije zasnovane na informacionim tehnologijama i informacijama. Dodajmo tome i preraspodelu globalnih političkih moći …

Antipolitika Read More »